Звернення

Президенту України
В.Ф.ЯНУКОВИЧУ

 вул. Банкова, 11,
м. Київ, 01220

ЗВЕРНЕННЯ

Ми, керівники провідних громадських організацій адвокатів та правників, практикуючі адвокати та юристи,

МАЮЧИ МЕТОЮ захист прав та свобод громадян;

ПРАГНУЧИ забезпечення прав громадян на ефективну правову допомогу;

ВИХОДЯЧИ з ролі та статусу адвокатури, закріпленого в Конституції України;

ГРУНТУЮЧИСЬ на принципах Верховенства Права;

ЗАЯВЛЯЄМО ПРО НАСТУПНЕ:

1. Чинний Закон України «Про адвокатуру», прийнятий 19 грудня 1992 року, з моменту свого ухвалення був і протягом вісімнадцяти років залишається найдемократичнішим актом законодавства, який встановлює основні засади діяльності української адвокатури.

2. Подальше законодавче врегулювання адвокатської діяльності, потреба в якому визнається і в адвокатському середовищі, і на державному рівні, має відбуватися виключно за участю адвокатів на основі принципів, проголошених в міжнародних документах щодо адвокатської професії, закладених у чинному Законі України «Про адвокатуру», визнаних в Меморандумі про концептуальні положення щодо реформування законодавства про адвокатуру від 29 лютого 2008 року, із збереженням свободи адвокатської професії, адже вона є запорукою ефективного захисту прав та свобод громадян.

3. Ми єдині у розумінні підходів до підсилення професійних прав та гарантій адвокатської діяльності, які спрямовані на забезпечення права громадян на правову допомогу, в тому числі, на безоплатну правову допомогу, яка надається за рахунок держави.

4. Ми єдині у підходах до формування справжнього адвокатського самоврядування, яке має бути на місцевому рівні (АР Крим, області, міста Київ та Севастополь) шляхом створення регіональних асоціацій (колегій, палат) адвокатів у формі юридичних осіб публічного права, членами яких є адвокати, які мають робоче місце у відповідних регіонах.

5. Ми єдині у своєму прагненні забезпечити представництво інтересів адвокатури на загальнодержавному та міжнародному рівнях шляхом створення Національної асоціації (палати) адвокатів (Національної асоціації адвокатських колегій), колективними членами якої будуть всі регіональні асоціації (колегії, палати) адвокатів та яка буде представляти та захищати інтереси всіх українських адвокатів.

6. Ми єдині в тому, що адвокати мають бути вільними у виборі організаційно-правових форм адвокатської діяльності існуючих у вітчизняній та міжнародній практиці, – індивідуальна адвокатська практика, просте товариство адвокатів, непідприємницьке товариство, підприємницьке товариство особливого типу з єдиним видом діяльності – здійснення адвокатської практики, засновниками та учасниками якого є виключно адвокати,крім того, вважаємо можливим розповсюдження на адвокатів трудового законодавства з забезпеченням реальних гарантій незалежності від адміністративного впливу та дотримання професійних етичних норм адвокатом, який здійснює адвокатську практику за трудовим/ цивільно-правовим контрактом в адвокатському об’єднанні або в іншого адвоката, встановлення дисциплінарної відповідальності для адвокатів-керівників за намагання вчинення адміністративного тиску на правову позицію адвоката у конкретній справі, надання незаконних вказівок або вимог щодо неправомірних дій адвоката.

7. Ми єдині в тому, що для забезпечення ефективного захисту прав громадян і представництва інтересів в судах віднести до виключної компетенції адвокатів.

8. Ми єдині в тому, що на законодавчому рівні мають бути остаточно та правильно вирішені питання оподаткування адвокатської діяльності, що, нажаль, не відображено у проекті Податкового кодексу, який схвалено у першому читанні, а пропозиції громадських адвокатських організацій залишилися без уваги.

9. Ми єдині у підтримці пропозицій про підготовку нового Кримінально-процесуального кодексу України, в якому, зокрема, має бути посилена роль захисника, він має бути наділений таким обсягом прав, які дозволять йому стати рівною стороною в процесі, що забезпечить реалізацію конституційного принципу змагальності. Впевнені, що в новому КПК будуть відсутні дискримінаційні норми щодо адвокатів, а сторона захисту матиме усі права і гарантії, передбачені міжнародними стандартами адвокатської професії.

10. Ми єдині в тому, що під час законодавчого реформування адвокатури має бути проведено об’єднання (уніфікація) існуючих професій адвоката та приватного юриста (юристів, які здійснюють професійну діяльність індивідуально як суб’єкти підприємницької діяльності або у складі юридичних осіб), і така уніфікація має бути проведена у недискримінаційний спосіб з дотриманням належного професійного рівня та етичних засад і традицій адвокатури.

Наша єдність спрямована на забезпечення проведення ефективної реформи української адвокатури в інтересах громадянського суспільства, держави та адвокатської професії.

 

Президент Асоціації правників України С.В. Коннов

 

Голова Ради адвокатів України І.В. Рафальська

15 жовтня 2010 року

м. Київ

 
Подобається матеріал? Поділись с друзями Опубликовать в TwitterНаписать в FacebookПоделиться ВКонтактеВ Google BuzzЗаписать себе в LiveJournalПоказать В Моем МиреВ дневник на LI.RUПоделиться ссылкой на Я.ру
РАДА АДВОКАТІВ УКРАЇНИ, Київ